Výkup a prenájom pokladní

Všeobecné podmienky odkúpenia registračnej pokladne

Pokladne prijímame iba po osobnej konzultácii.

  1. Registračnú pokladňu môžeme prijať do komisie za poplatok 33,- €
    To znamená, že Vy si určíte predajnú cenu a po predaji Vám naúčtujeme poplatok. Pokiaľ sa pokladňa nepredá, je stále Vašim majetkom. Máte možnosť si kupujúceho nájsť sami. A tým si taktiež určiť predajné podmienky /vyššiu cenu/. Obchodný vzťah bude potom medzi Vami a kupujúcim. Týmto poskytujete taktiež záruku.
  2. Druhá možnosť je okamžité odkúpenie, ale za cenu ktorú určíme. Týmto sa pokladňa stáva naším majetkom na ďalší predaj.
     

Prenájom registračnej pokladne

Ceny za prenájom registračnej pokladne si môžete pozrieť v cenníku - príslušenstvo.
 

Website Security Test