Kniha jázd

Vytvoríme pre Vás, aj spätne, knihu jázd a cestovné príkazy na Vaše vozidlá podľa platnej Slovenskej legislatívy po dodaní podkladov /askoma@askoma.sk/, alebo osobným prevzatím.

Kniha jázd - Cestovný príkaz /firemné vozidlo/

K vytvorení knihy jázd je treba dodať zoznam čerpania PHM v tvare:

dátum cena litre čas miesto PHM
6.3.2010 57,15 48,43 15:20 Nitra 95


Zoznam miest, kde mal zákazník jednanie a účel jednania. Pokiaľ miesta zákazník nedodá, vytvoríme jazdu podľa miest, kde sa tankovalo PHM a iných dokladov, z ktorých je zrejmé, že je zákazník navštívil. Stravné a diéty rátame podľa platnej legislatívy. Je možné je vynechať. Ku knihe jázd dodáme prehľad čerpania PHM, prehľad výdavkov za vozidlo, mesačné vyúčtovanie za vozidlo. K vyúčtovaniu stravného a diét, je treba naviac vytvoriť Cestovný príkaz.

Potrebné údaje je možné zasielať na askoma@askoma.sk.
Alebo Vás navštívime /volajte 0905 613 994/ a potrebné údaje si prevezmeme osobne.
Platobné podmienky: Prvý rok v hotovosti, ďalšie obdobie prevodom.

VZOR POTREBNÝCH ÚDAJOV:

Firma Askoma s.r.o.
Adresa / stanovisko vozidla / Zámocká 22
Vozidlo typ /osobné, nákladné/ Peugeot 406
Evidenčné číslo /ŠPZ/ BA 111DY
Palivo /Nafta TP 98 TP 95 TP 90 Plyn/ nafta
Spotreba na 100km podľa VTP
EHK/mesto/90km.h alebo priemer zvýšiť o %
8,5/9,6/6,1
vodič Ing. Kamil Novák

 

Cestovný príkaz / Kniha jázd za obdobie od 1.1. - do 31.12.2007
žiadané výstupy:

Firma Askoma s.r.o.
kniha jázd, cestovný príkaz - diéty ? áno - nie všetko, vrátane diét
stanovisko /začiatok ciest/ Bratislava ,Zámocká
zatiaľ najazdené kilometre 54 568km
pripočítať stravné ? áno/nie
pravidelné jazdy Pezinok, Trnava,...
účely banka, VZP, pošta, jednanie, obchodné rokovanie atd.


Cestovný príkaz /súkromné vozidlo/

K vytvoreniu Cestovného príkazu je treba zoznam navštívených miest, kde mal zákazník jednanie a účel jednania. Je dobré mať z daných návštev relevantný doklad /parkovací lístok, doklad o nákupe atd./
Pokiaľ jazdí zákazník prevážne v meste je možné zvýšiť spotrebu o maximálne 40%.

Potrebné údaje je možné zasielať na askoma@askoma.sk.
Alebo Vás navštívime /0905 613 994/ a potrebné údaje si prevezmeme osobne.
Platobné podmienky: Prvý rok v hotovosti, ďalšie obdobie prevodom.

VZOR POTREBNÝCH ÚDAJOV:

Firma Askoma s.r.o.
Adresa / stanovisko vozidla / Zámocká 22
Vozidlo typ /osobné, nákladné/ Peugeot 406
Evidenčné číslo /ŠPZ/ BA 111DY
Palivo /Nafta TP 98 TP 95 TP 90 Plyn/ nafta
Spotreba na 100km podľa VTP
EHK/mesto/90km.h alebo priemer zvýšiť o %
8,5/9,6/6,1
vodič Ing. Kamil Novák
žiadané výstupy: cestovný príkaz, rátať diéty

 

Website Security Test