Pásky

UPG eKasa klient
cena komplet €
Euro 50/150 - ukončenie, záloha dát na CD, UPG balíček, uvedenie do prevádzky 220,00
Euro 100/200/500/2100 - ukončenie, záloha dát na CD, UPG balíček, EPROM, uved.do prev. 234,00

 

Website Security Test